ZENWAVE

– urządzenie, które ma w sobie potencjał zmienić Państwa życie.

Urządzenie ZENWAVE – to połączenie dwóch innowacyjnych technologii – Bioland i Zenlight.

Technologia Bioland (BL) – miniaturowa żywa kopia naturalnego elektromagnetycznego tła Ziemi. BL odtwarza naturalne źródło synchronizacji biorytmów człowieka, pogrążone w technogennym „smogu elektromagnetycznym”. Stosuje się w mieszkalnych i użytkowych pomieszczeniach do usunięcia skutków szkodliwego wpływu sztucznego promieniowania elektromagnetycznego, synchronizacji pracy lewej i prawej półkuli mózgu, harmonizacji produkcji hormonów i regeneracji biorytmów organizmu człowieka.

Technologia Zenlight (ZL) – fizyczny system, oparty o proces elektronicznego tonelowania, z efektami kwantowymi i oryginalnym sposobem obróbki wyników wzajemnego wpływu mentalnych struktur człowieka z przestrzenno-czasowymi strukturami. ZL jest trenażerem-wskaźnikiem, przeznaczonym do rozwoju ludzkich zdolności w dziedzinie zamiarów i myślowo-wolicjonalnego wpływu na przebieg wewnętrznych metabolicznych i psychoemocjonalnych procesów. Oraz na zewnętrzny życiowy szereg zdarzeń.

Bioland BL emituje podstawowe naturalne tło elektromagnetyczne Ziemi, które istnieje w atmosferze na przestrzeni wielu tysiącleci. Rytmy mózgu człowieka w procesie rozwoju cywilizacji zsynchronizowały się z z promieniowaniem Ziemi. Podstawowy rytm naszego mózgu to alfa-rytm i on zbiega się z podstawowym rytmem Ziemi.

Badania pokazały, że podstawowy rytm Ziemi jest podstawowym sygnałem dla mózgu, poprzez wpływ na szyszynkę zapewnia regulację biorytmów funkcji endokrynologicznych oraz metabolizmu w organizmie.

Dzisiaj szkodliwe promieniowanie przemysłowej i domowej elektroniki, radioaparatury, środków łączności, linii energetycznych tworzy zakłócenia dla mózgu. Moc smogu elektromagnetycznego o 200 tysięcy razy przewyższa naturalne pole elektromagnetyczne Ziemi i dociera do naszego mózgu w najbardziej oddalonych zakątkach planety. Smog ten przeszkadza naszemu mózgowi w dostrajaniu się do podstawowego rytmu Ziemi, zmuszając go do ciągłej adaptacji i prowadzi do zakłóceń pracy całego organizmu. Mózg traci zewnętrzny punkt oparcia w podtrzymaniu zdrowia.
W wyniku pracy, BL:

  • usuwa skutki szkodliwego wpływu sztucznych promieniowań elektromagnetycznych i pól;

  • synchronizuje pracę lewej i prawej półkuli mózgu, regulując produkcje hormonów;

  • regeneruje biologiczne rytmy organizmu człowieka;

  • pomaga przy stresie, depresji, przewlekłym zmęczeniu i meteozależności;

  • wpływa na wyższą działalność nerwową i intelektualne zdolności człowieka;

  • stymuluje produkcję melatoniny, która wzmacnia odporność, chroni przed nowotworami, reguluje wagę ciała, usuwa stres i spowalnia starzenie się.

Synchronizacja z naturalnym promieniowaniem Ziemi podtrzymuje najbardziej produktywne rytmy pracy mózgu człowieka, co odpowiada stanowi niegłębokiej medytacji. Wzmocnienie tych rytmów prowadzi do pozytywnych emocji, relaksacji i poczucia komfortu. Naturalne promieniowanie Ziemi wspiera abstrakcyjne myślenie, pomaga wejść w stan natchnienia i poszerzenia świadomości.

Zenlight

95% ludzi nie jest zadowolonych ze swoich dochodów, pracy, zdrowia, relacji, sytuacji mieszkaniowej etc. Wszyscy chcą coś zmienić w swoim życiu. Badania neurobiologii i fizyki kwantowej pokazują, że mózg człowieka wyznacza całe jego życie (przekonania, modele zachowań, reakcje i stosunek do życia). W celu zmiany mózgu i, odpowiednio, zmiany życia, konieczne jest rozpoczęcie myślenia inaczej.

Przy wielokrotnym myślowym ćwiczeniu jakiegokolwiek zdarzenia, działania, odczucia, łącza neuronowe mózgu przestawiają się zgodnie z naszymi celami. Jesteśmy w stanie zrobić nasze myśli na tyle realnymi, że zmiany w ciele będą takie, jak gdyby zdarzenie to już miało miejsce w rzeczywistości. Każdy z nas jest w stanie przygotować ciało i mózg do realnych życiowych zmian.

Specjalistyczne eksperymenty udowodniły, że istnieje prawdziwa łączność mózg-ciało, i rzeczywiście intelekt może zmienić ciało. Jeżeli jesteśmy skupieni na jakiejkolwiek idei, mózg w ogóle przestaje odróżniać wewnętrzny świat naszych myśli od zewnętrznej rzeczywistości. Zmiany fizyczne mogą być rezultatem naszych myśli, naszych zamiarów i naszych medytacji. Dlatego, jeśli codziennie myślowo ćwiczyć przyszłe zdarzenia, zaczną się zmiany wewnętrzne, burzenie starych łącz neuronowych w mózgu i formowanie nowych – takich, jak gdyby już zacząłeś realizację swojego marzenia. Zmieniając mózg, zmieniamy okoliczności.

Zenlight pozwala trenować siłę myśli, zmieniając łącza neuronowe w mózgu. Przy regularnym stosowaniu tej technologii poczujesz, że twój umysł zdolny jest z coraz większa skutecznością współdziałać z materią. Odkryjesz nieznane wcześniej wewnętrzne samoograniczenia i wpływ podświadomego myślenia na codzienne życie. Taka praktyka pozwoli ci lepiej poczuć swoje współdziałanie z życiowymi okolicznościami i wpływać na nie. Zmiany twojej świadomości przejawią się w twoim życiu.

Zenlight jest mentalnym trenażerem, który stosuje się do różnych praktyk rozwoju świadomości (medytacji, koncentracji, relaksacji, zamiarów, uzdrowienia etc.). Technologia ZL reaguje na świadomość i podświadomość człowieka.

Jednoczesne stosowania technologii Zenlight i Bioland.

Jednoczesne stosowanie technologii Zenlight i Bioland wzmacnia twoje możliwości w sferze zamiarów i myślowo-wolicjonalnego wpływu na wewnętrzne metaboliczne i psychoemocjonalne procesy oraz na zewnętrzne życiowe zdarzenia.

Dokonując informacyjno-kwantowy wpływu na ZENWAVES, wprowadzasz zmiany w pole, generowane przez przyrząd, zgodnie ze swoimi mentalnymi ustawieniami. Następnie to pole, poddane korekcie przez twoje zamiary, wpływa na ciebie już z uwzględnieniem wniesionych ustawień mentalnych, pomagając ci podświadomie na poziomie informacyjnym wzmocnić twoje zamiary. W ten sposób jednoczesne stosowanie technologii BL i ZL pozwala przyśpieszyć i zrobić bardziej jakościowym proces rozwoju mentalnych zdolności.

Specjalnie opracowane praktyki z zastosowaniem ZENWAVES pomagają:

  • wyzwolić się od własnych ograniczeń i przekonań;

  • zmienić stan swojego zdrowia;

  • uczyć się koncentracji i relaksu świadomości, zdolności sterowania stanem swojego mózgu, zmieniając swoje życie;

  • rozwinąć siłę swojej podświadomości dla zdrowia i dobrobytu.