BIOMEDIS M

aparat Biomedis-M

Od początku roku 2018 te urządzenia zostały wycofane z produkcji i sprzedaży oraz zostały zastąpione aparatami najnowszej generacji BIOMEDIS TRINITY

Przeznaczenie «BIOMEDIS M»

Medyczny aparat «BIOMEDIS M» jest przeznaczony do przeprowadzenia terapii biorezonansowej (dalej BRT) – terapii za pomocą wpływu drgań elektromagnetycznych, z którymi struktury organizmu wchodzą w rezonans elektromagnetyczny i które na zasadach biorezonansu odnawiają zaburzone przez chorobę mechanizmy uzdrowienia i samoregulacji. Wpływ ten jest możliwy na poziomie komórkowym oraz na poziomie organów, układów organizmu i całego organizmu. BRT dokonuje korekty funkcji organizmu poprzez harmonijne przetworzenie rezonansowych drgań elektromagnetycznych, właściwych dla żywych organizmów w celu ich synchronizacji.

Aparat „BIOMEDIS M” pozwala prowadzić biorezonansową egzogenną terapię pacjenta:
А) polem elektromagnetycznym o wysokiej precyzji ustawienia częstotliwości modulacyjnej.
Б) sygnałami elektrycznymi, podawanymi poprzez odpowiedni kontakt do interfejsu zewnętrznego.

Leczenie polega na gnębieniu patologicznych i wzmocnieniu fizjologicznych spektrów częstotliwościowych i podtrzymaniu względnej synchronizacji różnych procesów falowych, stanowiących fizjologiczną homeostazę organizmu. Idea BRT za pomocą słabych drgań elektromagnetycznych, zgodnych z własnymi drganiami samych pacjentów, po raz pierwszy została przedstawiona i potwierdzona naukowo przez niemieckiego uczonego z dziedziny biologii F. Morella (1977).

W aparacie są wykorzystane częstotliwości odkryte przez znanych naukowców: Volla, Schmidta, Rife’a. Ten rodzaj terapii łączy się z dowolną inną metodą leczenia: farmakoterapią, fizjoterapią, homeopatią, akupunkturą itd.
Każdy leczniczy program składa się z zestawu częstotliwości, wykonywanych jeden po drugim lub jednocześnie (multi-terapia) z zadaną długością. Z leczniczych programów podczas programowania urządzenia składa się lecznicze kompleksy.
Urządzenie może być wykorzystywane prze kilka osób.
Może być kompletowane zewnętrznymi interfejsami (ręczne elektrody, plazmowy generator pola nadwysokiej częstotliwości – NWCz).

Zasada działania i rekomendacje do prowadzenia terapii

W normalnym stanie fizjologicznym w organiźmie podtrzymuje się względna synchronizacja wszystkich procesów falowych (drgań). Lecz, przy zaburzeniu tej harmonii rozwijają się w nim stany patologiczne (choroby). Powstaje zakłócenie bilansu i harmonii falowej homeostazy. Rozwijają się nowe, skażone i podtrzymujące chorobę oraz uniemożliwiające wyzdrowienie, patogenne rezonansy. Burzy się naturalny program samoleczenia i samoregeneracji organizmu.
«BIOMEDIS M» krok po kroku odnawia prawidłowy zdrowy energetyczny potencjał organów i układów, dokonuje swoistego przestawienia niezdrowych rytmów i częstotliwości na zdrowe.

Aparat ma zastosowanie domowe. Jest łatwy w obsłudze nawet dla ludzi dalekich od komputerowych technologii.

Terapia prowadzona jest seansami, stanowiącymi kurs leczenia. Każdy seans – to jednorazowy wpływ określonego programu. Dziennie można prowadzić kilka seansów. Najbardziej wyrazisty efekt następuje w wyniku terapii kursowej. Kursowa terapia – to 14-21 dni oddziaływania z jedno-dwudniową przerwą na końcu kursu. Według potrzeby może być zastosowane 5-7 kursów. W przypadku ostrych schorzeń (zatrucia, przeziębienia, ostrej wirusowej infekcji drug oddechowych, grypy) zalecamy robić zabiegi co 2 godziny aż do polepszenia samopoczucia i ustania objawów schorzenia.

W celu otrzymania najbardziej wyrazistego efektu aparat należy umieszczać bliżej uszkodzonego organu tylna stroną. Największy efekt osiąga się przy leczeniu w kompleksie z terapiami innego rodzaju: medykamentami, środkami medycyny ludowej itp., wzmacniając ich skuteczność.

Wskazania do stosowania BRT

(zgodnie ze wskazaniami MOZ)

 • różnego rodzaju funkcjonalne zaburzenia;
 • choroby centralnego układu nerwowego i organów percepcji;
 • schorzenia wegetatywnego układu nerwowego;
 • zespoły bólowe różnej lokalizacji i pochodzenia;
 • choroby układu krwionośnego;
 • choroby układu oddechowego;
 • choroby układu trawiennego;
 • choroby skóry i tkanek podskórnych;
 • choroby układu kostno-mięśniowego;
 • schorzenia układu moczowo-płciowego;
 • źle gojące się rany i wrzody;
 • inne.

BRT, poza przywróceniem zaburzonych funkcji organizmu, zabójczo działa na szeroko pojęte pasożyty. Oprogramowanie aparatu zawiera ogromną listę programów przeciwpasożytniczych. Za pomocą «BIOMEDIS M» można bezpiecznie i skutecznie usunąć z organizmu niemal wszystkie znane chorobotwórcze: wirusy, bakterie, grzyby, pierwotniaki, robaki, tasiemce, a nawet kleszcze czy roztocza.

biomedis_m_new_1Budowa aparatu

Urządzenie jest zasilane od wbudowanego LiPol akumulatora o pojemności 300 mА/h, który jest ładowany za pomocą ładowarki sieciowej, a w razie potrzeby może być doładowany również przez port mini USB. Akumulator zapewnia nieprzerywaną pracę urządzenia przez 15 godzin.

Do łączenia z PC aparat posiada USB-port (załadowanie programu i leczniczych kompleksów z komputera z odpowiednim oprogramowaniem oraz doładowanie akumulatora). Podstawowym sposobem ładowania akumulatora jest jednak podłączenie USB-zasilacza 5 V z odpowiednią wtyczką (dostarczany w komplecie urządzenia).

Do rozszerzenia pamięci aparatu posiada on port na micro SD.

 | Facebook