Podstawy Naukowe

15904521_sWszystkie materialne obiekty wokół nas składają się z takich czy innych molekuł, a molekuły z atomów.Atom jest substancją bardzo dynamiczną, więc, z całą pewnością można stwierdzić, że materia nie jest pasywna i inertna, lecz posiada rytm i ruch. Uczeni mierzyli wibracje materii w laboratoriach za pomocą czułych instrumentów,jakie potrafią wyczuć najsłabsze ruchy i promieniowania. Udowodniono, że materia i energia nie tylko promieniują wibracyjne ruchy, ale też wedługg danych współczesnych uczonych same są wibracyjnym ruchem. Dzięki temu można obliczyć elektromagnetyczne częstotliwości molekularnych struktur, w tym także fale emitowane przez organy i układy organizmu ludzkiego.

Jak mówi Icchak Bentov:„Jesteśmy istotami pulsującymi, żyjącymi w wibrującym wszechświecie, ciągle poruszającym się między skończonością i nieskończonością.Każdy człowiek, będąc skupiskiem wibracji cząstek, molekuł, komórek, organów, również ma swoją indywidualną częstotliwość wibracji, która zależy od wielu czynników: stanu organizmu(zdrowy – chory,młody – stary); jakości jedzenia, palenia papierosów,spożycia alkoholu, stanu otaczającego środowiska,klimatu,pory roku,siły uczucia,entuzjazmu,działania twórczego,czystości myśli i czynów.

Na tych założeniach bazuje się technologia «biorezonansowej diagnostyki» i «biorezonansowej terapii». Wszystkie metody diagnostyczne oparte o zasady biorezonansu wykrywają właśnie te częstotliwości (a propos, niższe od normy), którymi „brzmią” te czy inne chore organy. Kiedy człowiek z jakiegoś powodu, schodzi do poziomu wibracji tej czy innej choroby, to staje się bezbronnym i może łatwo wejść w rezonans z nią i zachorować. Z reguły tym właśnie się kończy.

Z kolei aparaty biorezonansowej terapii swoimi «częstotliwościami zdrowia» wymuszają na tych «chorobowych» częstotliwościach osłabionego organu podciągnięcie się do dźwięku na pożądanym wyższym poziomie zdrowia.Ta metoda leczenia otrzymała nazwę aktywnej biorezonansowej terapii (ABRT).

„Nisko brzmiący” człowiek jest również «łakomym obiektem do zasiedlenia» przez ogromną liczbę pasożytów.Po wieloletnich badaniach uczeni ustalili, że absolutnie wszystkie istoty żywe (w tym też mikroorganizmy),emitują fale elektromagnetyczne.Przy tym, zakres częstotliwości emitowanych przez człowieka, jak pokazały obliczenia i wieloletnie praktyki terapeutyczne różnych naukowców, mieści się w przydziale od 0,1 Hz do 9460 KHz, lecz patogeny (pleśniaki, wirusy,bakterii, robaki, kleszcze) mają zakres 0,1Hz – 900 KHz. Te założenia pozwalają podejść do leczenia i profilaktyki schorzeń nie chemicznymi, czyli lekarskimi, tylko fizycznymi metodami. Życiu człowieka, zwierząt, ale też pierwotniaków, bakterii, wirusów towarzyszy różnego rodzaju elektryczna aktywność. Przykładami takiej aktywności są, między innymi, elektryczne pomiary przy EKG czy EEG.

Wielu schorzeń są ściśle związanych z obecnością w organizmie pasożytniczych, bakteryjnych i wirusowych agentów, zarówno infekcyjnych jak i żyjących w różnych organach w stanie symbiozy z tkankami tego organu. By zniszczyć te czy inne agenty nie koniecznie wprowadzać do organizmu antybiotyki albo inne agresywne substancje chemiczne, czyli stosować niebezpieczną dla organizmu chemioterapię.

Znając częstotliwości metabolicznej aktywności tych czy innych agentów można wpłynąć na nie drganiami, które będą zaburzać ich własne rytmy i w ten sposób niwelować ich normalną metaboliczną aktywność.

Jak pokazują liczebne i wieloletnie badania naukowe, takie wpływy są w pełni bezpieczne dla organizmu ludzkiego, gdyż odbiegają od rezonansowych częstotliwości naszego organizmu i nie wywierają na niego żadnego negatywnego wpływu. Dla zwykłej terapii farmakologicznej czy alternatywnej z wykorzystaniem Biologicznie Aktywnych Dodatków (BAD) taki efekt jest nie do osiągnięcia.

Jak można tego dokonać?

Dzisiaj jest to proste. Należy, po pierwsze – przypomnieć organizmowi właściwy dla niego tryb energetycznego regulowania. To łatwo dokonać Za pomocą aparatów BIOMEDIS. A po drugie – dostarczyć niezbędne składniki odżywcze do przeprowadzenia reakcji biochemicznych w naszych komórkach. O tym jest mowa w artykule „Nano – Technologie dla zdrowia”

 | Facebook