NEOGEN

NEOGEN – NOWOŚĆ – to nowe rozwiązanie w dziedzinie odzyskiwania oparty na zasadach endogennej korekcji biorezonansowej organizmu z biologicznie aktywnym połączeniem.

Urządzenie NEOGEN realizuje 2 unikalne metody elektromagnetycznego i dźwiękowego sprzężenia zwrotnego.

JAK NEOGEN POMAGA ZDROWIU?

  1. Stale wspiera fizjologiczną homeostazę i odporność.
  2. Zasila organizm – zewnętrzne rezerwy energetyczne i fizjologiczne.
  3. Zapewnia regenerację – przywraca integralność komórkową i uruchamia procesy odmładzania.
  4. Ułatwia przebieg każdej choroby i przyspiesza powrót do zdrowia.
  5. Przywraca funkcje wszystkich układów i narządów.
  6. Przywraca wyższą aktywność nerwową, pamięć, procesy myślowe, stan emocjonalny i psychiczny.

STOSUJ NEOGEN W PRZYPADKU KAŻDEJ CHOROBY W KAŻDYM WIEKU!

TECHNOLOGIA NEOGEN
Elektromagnetyczne sprzężenie zwrotne – E.M. feedback – Tryb 1

NEOGEN wysyła ultraszerokopasmowy sygnał elektromagnetyczny do ciała. Sygnał przechodzi i odbija się warstwa po warstwie od wszystkich układów i narządów – skóry, mięśni, kości, płynu mózgowo-rdzeniowego, narządów wewnętrznych, kory mózgowej. Odbity sygnał jest odbierany przez specjalny odbiornik i demodulowany, a rytmy fizjologiczne są podświetlane. W ten sposób urządzenie „słyszy” wszystkie procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie – jak czerwone krwinki poruszają się w krwiobiegu, jak bije serce, jak przepływa krew, słyszy oddech, pracę neuronów, dosłownie wszystko, co dzieje się wewnątrz ciała. Zdemodulowany przetworzony sygnał jest wzmacniany i przekazywany z powrotem do organizmu. Pętla biofeedbacku zostaje zamknięta. Mechanizmy chemotaksji zostają włączone, a procesy biochemiczne komórki normalizują się. Rozwijają się reakcje fizjologiczne i biochemiczne przeciwne do tych, które występują pod wpływem stresu.

TECHNOLOGIA NEOGEN
Głosowa informacja zwrotna – Dźwiękowa informacja zwrotna – Tryb 2

Głos jest ściśle związany ze stanem fizycznym i emocjonalnym danej osoby. Tak jak oczy są zwierciadłem duszy, tak głos jest odzwierciedleniem zdrowia. Wszystko w ciele jest ze sobą powiązane, a parametry głosu zależą od stanu układu nerwowego, który organizuje pracę wszystkich narządów w jeden holistyczny proces, będący złożonym aktem psychofizycznym. NEOGEN odczytuje parametry głosu w momencie, gdy dana osoba wypowiada frazę i zwraca sygnał z powrotem do użytkownika w postaci promowanego szerokopasmowego sygnału elektromagnetycznego. Prowadzi to do rezonansu stochastycznego w ciele. W rezultacie zmieniają się wskaźniki centralnego i autonomicznego układu nerwowego. Rejestrowane są zmiany w encefalogramie mózgu. W wymawianym tekście należy umieścić pozytywne intencje – modlitwę, afirmacje, życzenia zdrowia, radości. Korzystanie z NEOGEN w trybie głosowego sprzężenia zwrotnego powinno być ograniczone w momencie silnych negatywnych emocji, takich jak złość, irytacja, silny strach. Ostatecznym celem symbiozy między urządzeniem a osobą jest osiągnięcie stanu, który odzwierciedla intencję zawartą w wymawianym dźwięku. Gdy NEOGEN jest prawidłowo używany w trybie głosowego sprzężenia zwrotnego, poprawia się stan fizyczny i emocjonalny osoby.

Należy zaznaczyć, że do terapii przeciw pasożytniczych urządzenie NEOGEN niema zastosowania. Bardziej odpowiednim w takim przypadku byłoby urządzenie Biomedis TrinityW razie wątpliwości co do wyboru urządzenia Biomedis do Państwa potrzeb, prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem poprzez formularz Kontakt.

Facebook